Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

166activities

5
Projecto Bida I Arte
Fundashon EDOVI (Edukashon Oudio Visual)
#2D computer-aided design for footwear, #2D drawing interpretation, #a bakery product, #a computer, #a cultured pearl, #create sweet pastry products and other desserts, #assembling electronic circuits, #a musical instrument accessory, #accessories for electrical wiring, #handle screen printing press, #play musical instrument, #create sweet pastry products and other desserts, #computer programming, #a computer
Συμμετοχή
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Fundashon EDOVI (Edukashon Oudio Visual)
#a computer, #computer programming
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Fundashon EDOVI (Edukashon Oudio Visual)
#a computer, #computer programming
5
Profpro Coaching & Training
#Identify, create and seize opportunities, #Focus on challenges, #Uncover needs, #Analyse the context, #Be curious and open, #Develop ideas, #Define problems, #Design value, #Be innovative, #Imagine, #Think strategically, #Guide action, #Recognise the value of ideas, #Share and protect ideas, #Behave ethically, #Think sustainably, #Assess impact, #Be accountable, #Follow your aspiration, #Identify your strengths and weaknesses, #Believe in your ability, #Shape your future, #Stay driven, #Be determined, #Focus on what keeps you motivated, #Be resilient, #Don't give up, #plan and use resources responsibly, #Make the most of your time, #Get support, #Understand economic and financial concepts, #Budget, #Find funding, #Understanding taxation, #Inspire and get inspired, #Persuade, #Communicate effectively, #Take responsibility, #Work independently, #Take actions, #Define goals, #Plan and organise, #Develop sustainable business plan, #Define priorities, #Monitor your business, #Be flexible and adapt to changes, #Coping with uncertainty, ambiguity and risk, #Calculate risk, #Accept diversity (people's differences), #Develop emotional intelligence, #Listening actively, #Team up, #Work together, #Expand your network, #Reflect, #Learn to learn, #Learn from experience, #Manage resources (material and non-material), #Use resources responsibly
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Fundashon EDOVI (Edukashon Oudio Visual)
#accessories for electrical wiring
1
Τέχνες και πολιτισμός
Fundashon EDOVI (Edukashon Oudio Visual)
#play musical instrument, #handle screen printing press, #create sweet pastry products and other desserts
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#content marketing strategies, #create marketing plan, #social media marketing techniques
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Identify, create and seize opportunities, #Focus on challenges, #Uncover needs, #Develop ideas, #Analyse the context, #Think strategically, #Imagine, #Define problems, #Design value, #Be innovative
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists