Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

148activities

1
20 Sep, 10:30
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
21st Century Visit in Curaçao: Skills acknowledgement at Renaissance
Curacao Island of Learning
#Flexibility, #Managing learning, #determine necessary human resources
Συμμετοχή
1
20 Sep, 08:30
1
Πολιτική δέσμευση
Fundashon Tur Ta Konta
#tutoring, #teach mathematics, #mathematics/numeracy
7
Tao Curaçao BV
#Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities , #develop personal skills, #enhance personal skills, #Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth, #develop personal skills, #Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth, #aid in children's development of basic personal skills, #enhance personal skills, #Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Tao Curaçao BV
#enhance personal skills, #Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth, #develop personal skills, #Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Tao Curaçao BV
#Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities , #develop personal skills, #enhance personal skills, #Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Tao Curaçao BV
#Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities , #develop personal skills, #enhance personal skills, #Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Tao Curaçao BV
#Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth, #enhance personal skills, #develop personal skills, #Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Tao Curaçao BV
#Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities , #develop personal skills, #enhance personal skills, #Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Tao Curaçao BV
#Analyses learners’ strengths, weaknesses and learning opportunities , #aid in children's development of basic personal skills, #enhance personal skills, #Sees the added value of such openness for his/her own personal and professional growth
1
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Fundashon Tur Ta Konta
#apply mathematics, #educate on mathematics, #explain mathematics, #apply mathematics rules, #mathematics, #mathematics/numeracy, #teach mathematics, #involving volunteers, #use the language of mathematics
5
Fundashon Tur Ta Konta
#use the language of mathematics, #able to use using mathematical tools and equipment, #teaching mathematics, #use the language of mathematics, #briefing volunteers, #explain mathematics, #involving volunteers, #apply mathematics, #mathematics, #educate on mathematics, #help volunteers, #numeracy and mathematics, #involve the volunteers, #tutoring students, #applying mathematics, #teaching mathematics, #apply mathematics rules, #tutoring, #teach mathematics, #mathematics/numeracy, #field of mathematics
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists