Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

109activities

3
Bitcoin Workshops @ CITI Cafe
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#computer technology, #financial skills, #Creatively using digital technology, #financial skills
Συμμετοχή
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#financial skills
1
23 Apr, 09:00
Τεχνολογία και υπολογιστές
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Creatively using digital technology
6
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#entrepreneurship, #financial skills, #apply strategic thinking, #business models, #carry out a sales pitch, #collaborate through digital technologies, #Design value, #Analyse the context, #Budget, #Be innovative, #Define problems, #Inspire and get inspired, #Manage resources (material and non-material), #identify a customer's needs, #Find funding, #delivering a sales pitch, #Define goals, #entrepreneurship, #Communicate effectively, #Use media effectively, #content marketing strategies, #able to use presentation software, #social media marketing techniques, #Imagine, #create marketing plan, #Identify, create and seize opportunities, #Focus on challenges, #identify a market niche, #Uncover needs, #create presentation material, #identify a new business opportunity, #Understanding taxation, #business model, #Understand economic and financial concepts, #act as a corporate representative, #Develop ideas, #Think strategically
6
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Be innovative, #creative thinking, #advocate sustainability, #Developing digital content, #Applies digital technologies, tools and e-learning where necessary/relevant in planning, designing, delivering and evaluating activities, #communicate in digital environments, #Collaborating through digital technologies, #Applying non-formal learning principles in programme design with emphasis on youth-centeredness, transparency, democratic values, participation, empowerment, and social transformation, #e-learning, #youth programme development, #Creatively using digital technology, #Sharing through digital technologies, #2D CAD for footwear, #Creatively using digital technology, #creative thinking, #effective use of waste resources, #action environmental management plans
1
26 Apr, 09:00
Περιβάλλον & Οικολογία
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#action environmental management plans
1
Πολιτική δέσμευση
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#effective use of waste resources
1
24 Apr, 14:00
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#creative thinking
1
22 Apr, 09:00
Τεχνολογία και υπολογιστές
Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
#Developing digital content, #Applies digital technologies, tools and e-learning where necessary/relevant in planning, designing, delivering and evaluating activities, #communicate in digital environments, #Collaborating through digital technologies, #Applying non-formal learning principles in programme design with emphasis on youth-centeredness, transparency, democratic values, participation, empowerment, and social transformation, #e-learning, #youth programme development, #Creatively using digital technology, #Sharing through digital technologies, #2D CAD for footwear
1
Τεχνολογία και υπολογιστές
Fundashon EDOVI (Edukashon Oudio Visual)
#accessories for electrical wiring
1
Τέχνες και πολιτισμός
Fundashon EDOVI (Edukashon Oudio Visual)
#play musical instrument, #handle screen printing press, #create sweet pastry products and other desserts
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists