Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

Self-awareness and self-efficacy

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

Self-awareness and self-efficacy

Συμμετοχή

Σχετικά

You can get aware and capitalize on these skills:
  • You can reflect on your needs, aspirations and wants in the short, medium and long term;
  • You can identify and assess your individual and group strengths and weaknesses;
  • You believe in your ability to influence the course of events, despite uncertainty, setbacks and temporary failures.

Following the learning activities which target the above skills will lead to your gaining of the Self-awareness and self-efficacy Badge. 3 learning badges can be gained in this activity.

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Self-awareness and self-efficacy Αποκτήστε αυτό το σήμα

Πληροφορίες σήματοςΥποστηρίξεις
The holder of this badge has worked independently at the skill ‘Self-awareness and self-efficacy’, which connects with the area Resources.
  • You can reflect on your needs, aspirations and wants in the short, medium and long term;
  • You can identify and assess your individual and group strengths and weaknesses;
  • You believe in your ability to influence the course of events, despite uncertainty, setbacks and temporary failures.
How the holder of this badge worked on these skills can be seen in the evidence in the badge tasks. Adult educators have assessed the completed tasks.

This badge is part of the EntreComp Framework , the European Entrepreneurial Competence framework to improve the entrepreneurial capacity of European citizens and organisations.

The holder of this badge has worked in collaboration with a supporter.https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en

Πρέπει να ολοκληρώσετε τουλάχιστον 1 εργασία για να λάβετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Maslow's hierarchy of needs is one of the best known theory in psychology comprising a five-tier model of human needs, often depicted as hierarchical levels within a pyramid. Watch the YouTube clip hereunder about Maslow’s hierarchy of needs (you can also observe the pic, if it serves you better) and brainstorm a list of your needs (you can also fill the worksheet below). Reflect in what way those needs can be met. You can use this worksheet
Maslow hierarchy


Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: αυτο-έγκριση
The feeling of uncertainty is something we all might experience. There are many techniques to tackle this negative feeling. When we master uncertainty, we can expand our mental capabilities and have the energy to fully commit to new ideas and actions, hence increasing our entrepreneurial capacities.
The secret to overcome uncertainty is the growth mindset and a bit of willingness to take risks. One technique you can use is Attentional Training (AT), which builds creativity and psychological power. AT is linked to strengthening focus and attention, which can help you in both your personal and professional life.
Think of your mind as a muscle to be trained. Of course, you need routine and discipline for this. Train it for one week and reflect on the positive changes. Select one or more activities that best fit you from this list:
1. Create a distraction to- do list
2. Meditate
3. Practice mindfulness throughout the day
4. Exercise your body
5. Memorize stuff
6. Read out loud
7. Stay curious
8. Practice attentive listening
9. Perform concentration exercises


Δεξιότητες

EntreComp
#Follow your aspiration
Ετοιμότητα καριέρας και εργασίας
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Curacao Island of Learning

Χρησιμοποιείται σε playlists

The Entrepreneurial Resource Box
Curacao Island of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists