About
Playlists
Sign up
2

Tutor Ta Konta: Deel 1.1 Optellen (Suma)

Willemstad, Curaçao
Join
OverviewBadges

Tutor Ta Konta: Deel 1.1 Optellen (Suma)

Willemstad, Curaçao
Join

Content

Workshop Deel 1.1: Rekenen met Thema 'Optellen'


De workshop 'Optellen en Aftrekken Rekenvaardigheden' biedt toekomstige rekentutors een diepgaand begrip van strategieën en benaderingen om leerlingen te begeleiden bij het ontwikkelen van sterke optel- en aftrekkingsvaardigheden. Dit deel van de workshop richt zich specifiek op het subthema 'Optellen'. Deelnemers zullen hun eigen rekenkundige kennis versterken, leren hoe ze complexe concepten op een toegankelijke manier kunnen overbrengen en 21ste-eeuwse vaardigheden integreren in hun tutoringsessies.

Thema: Optellen en Aftrekken
Subthema: Optellen

Doelgroep: Vrijwilligers die zich voorbereiden om rekentutor te worden voor Fundashon Tur Ta Konta, gericht op groep 6, 7 en 8 van het Funderend Onderwijs.

Workshop Doelstelling:
In deel 1 van de boeiende workshop met betrekking tot rekenvaardigheden 'Optellen en Aftrekken' van Fundashon Tur Ta Konta worden vrijwilligers klaargestoomd om rekentutor te worden voor Fundashon Tur Ta Konta, gericht op het Funderend Onderwijs voor groep 6, 7 en 8. Deze workshop combineert traditionele rekenvaardigheden met moderne educatieve benaderingen en 21ste eeuwse vaardigheden om vrijwilligers effectief voor te bereiden op hun rol als rekentutor.

De deelnemer leert:
- begrijpen van verschillende strategieën voor optellen en aftrekken.
- identificeren van individuele leerbehoeften en differentiëren van instructie.
- integreren van 21ste eeuwse vaardigheden in de rekenles.

Inhoud en Structuur:

1. Versterking van Fundamentele Vaardigheden:
Deelnemers krijgen een grondige herziening van optellen en aftrekken met de nadruk op strategieën voor mentaal rekenen, kolomsgewijs optellen en aftrekken, en het toepassen van de juiste rekenregels.

2. Differentiatie en Individuele Ondersteuning:
De workshop behandelt methoden om de verschillende leerstijlen en tempo's van leerlingen in groep 6, 7 en 8 aan te pakken. Deelnemers leren hoe ze hun uitleg kunnen aanpassen en extra ondersteuning kunnen bieden wanneer dat nodig is.

3. Toepassing van 21ste-eeuwse Vaardigheden:
- Kritisch Denken: aanmoedigen van analytisch denken bij het oplossen van wiskundige problemen.
- Samenwerking: bevorderen van groepswerk en peer-to-peer leren.
- Probleemoplossing: realistische rekenproblemen aanpakken die creativiteit en flexibiliteit vereisen bij het vinden van oplossingen.
- Communicatie: effectieve communicatie.

Klaar om Leerlingen te Begeleiden:
Deze workshop rust toekomstige rekentutors uit met een stevige basis in optel- en aftrekkingsvaardigheden en de pedagogische benaderingen om deze concepten effectief over te brengen. Door 21ste-eeuwse vaardigheden te integreren en met Open Badges als bewijs van bekwaamheid, zijn deelnemers goed voorbereid om leerlingen te inspireren en te ondersteunen bij hun rekenkundige groei.

Erkenning van vaardigheden:
Deelnemers aan deze workshop hebben de mogelijkheid om Open Badges als micro-certificering te verdienen. Deze badges dienen als digitale bewijsstukken van behaalde vaardigheden en kennis. De verdiende badges kunnen worden gedeeld op sociale media en CV's, wat de vrijwilligers helpt bij hun persoonlijke en professionele groei.

Door deze workshop te voltooien en de bijbehorende Open Badges te verdienen, worden vrijwilligers uitgerust met een sterke basis in rekenonderwijs en 21ste eeuwse vaardigheden. Hierdoor kunnen ze met vertrouwen en deskundigheid rekentutor worden voor Fundashon Tur Ta Konta en een positieve invloed hebben op het rekenonderwijs van leerlingen in groep 6, 7 en 8.


Get activity badge

REKENTUTOR 'OPTELLEN' Get this badge

De houder van deze badge heeft een grondige herziening gekregen van 'optellen' met de nadruk op strategieën voor mentaal rekenen, kolomsgewijs optellen en het toepassen van de juiste rekenregels. Ook is de badgehouder bekend met de methoden om de verschillende leerstijlen en tempo's van leerlingen in groep 6, 7 en 8 in het Funderend Onderwijs als rekentutor aan te pakken. Daarnaast heeft de badgehouder geleerd hoe een uitleg aan te passen en extra ondersteuning te bieden wanneer nodig, met behulp van 21ste eeuwse vaardigheden.
Tasks
Task no.1
Evidence verified by: one activity organiser
👩🏾‍🏫 Neem deel aan de workshop over 'Optellen'.
👩🏾‍🏫 Partisipá na e workshop tokante 'suma'.

Location

Willemstad, Curaçao

Skills

ESCO
#educate on mathematics
ESCO
#apply mathematics
ESCO
#explain mathematics
ESCO
#teach mathematics
ESCO
#use the language of mathematics
ESCO
#numeracy and mathematics
ESCO
#mathematics/numeracy
ESCO
#briefing volunteers
ESCO
#help volunteers
ESCO
#involve the volunteers
ESCO
#involving volunteers
ESCO
#tutoring students
ESCO
#tutoring
Career and job readiness
Added to playlist (1)
Share:

Organisers

Fundashon Tur Ta Konta

Used in playlists

Tur Ta Konta Intro Workshops
Fundashon Tur Ta Konta
Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
Platform
Change to another language:
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
HomeMapActivitiesPlaylists