About
Playlists
Sign up
2

IDEEËN WAARDEREN

Join
OverviewBadges

IDEEËN WAARDEREN

Join

Content

Heb je ooit meegemaakt dat je met mensen praatte en dat ze reageerden met dat is een goed idee ! En toen je dit hoorde, heb je iets met je idee gedaan? Weet je waarom je het idee begon uit te werken tot realiteit? Of weet je waarom je NIET bent begonnen? Deze activiteit gaat erover hoe je het meeste haalt uit de ideeën die je hebt en de kansen die je ziet.
Wanneer je ideeën waardeert, maak je sneller optimaal gebruik van je ideeën en kansen. Je bent ook beter in staat om het potentieel van een idee te herkennen en geschikte manieren te identificeren om er het maximale uit te halen.
Als persoon met ondernemersvaardigheden zie je waar de kansen liggen en grijp je deze met volle overtuiging. Iemand die ideeën waardeert, kan:
 • laten zien hoe verschillende groepen, zoals bedrijven en instellingen, waarde creëren in hun doelgroep en omgeving.
 • weten dat hun ideeën kunnen worden gedeeld en verspreid ten voordele van iedereen of kunnen worden beschermd door bepaalde rechten, bijvoorbeeld auteursrechten of patenten.

Waarde creëren
De term waardecreatie kun je op verschillende manieren interpreteren. Naast cijfers en geld zijn er nog veel meer onderdelen die waarde bepalen. Sommige groepen of bedrijven willen bijvoorbeeld duurzaam zijn, andere bedrijven willen zich meer richten op welzijn van mensen. Dit wordt in bedrijven ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) genoemd. Er zijn verschillende manieren om waarde te creëren voor jouw doelgroep:
 • Economische waarde: winst maken
 • Culturele waarde: je richten op verbetering/versterking van overtuigingen, taal, gebruiken, tradities en relaties in een samenleving of een groep mensen
 • Sociale waarde: delen, geven, elkaar helpen, vertrouwen, liefde, reputatie en aanzien, milieu en wederkerigheid tussen mensen
 • Ecologische waarde: op een verstandige manier omgaan met je omgeving en met de natuur. De natuurlijke balans van die omgeving in evenwicht houden en je verantwoordelijk gedragen ten opzichte van de natuur
 • Maatschappelijke waarde: de optelsom van economisch waarde, sociale waarde (mensen) en ecologische waarde (natuur)

Door te begrijpen hoe je waarde creëert kun je zien hoe verschillende groepen, zoals bedrijven en instellingen, waarde creëren in hun doelgroep en omgeving. Het Waardepropositie Canvas is een hulpmiddel om te begrijpen hoe je waarde kunt creëren voor jouw doelgroep en hun praktische, sociale en emotionele behoeften. Via het creëren van een Waardepropositie Canvas kun je laten zien welke voordelen jouw doelgroep kan hebben van jouw ideeën en tevens definiëren hoe jouw doelgroep je ideeën zou kunnen gebruiken. Hoe kan het hun problemen oplossen of hen helpen hun missie te vervullen? Ingrid Burgett Knode, stelt in haar Canvas de volgende vragen:

 • Welke waarde bied jij jouw doelgroep? Waarom zouden ze steeds bij jou terugkomen?
 • Wat is de relatie tussen jouw commerciële waardepropositie en jouw impact waardepropositie?
 • hoe zichtbaar is je impact-waardepropositie? Wie waardeert en zou betalen voor jouw impact-waardepropositie? Wie begrijpt het?
 • hoe verantwoordt en meet je jouw waardevoorstel (zowel op commercieel als op het impact vlak)?

Beschermd door rechten

Organisaties en individuen en hun intellectuele eigendommen zijn wettelijk beschermd om te voorkomen dat anderen hun ideeën, ontwerpen, uitvindingen of ontwikkelingen zonder toestemming gebruiken. Om onrechtmatig gebruik van jouw ideeën, ontwerpen, uitvindingen of ontwikkelingen te voorkomen kun je rechtmatig eigendom door eigendomsrechten te regelen. Ze worden dan jouw intellectuele eigendom: eigendom dat een creatie van de geest is, zoals een symbool, een uitvinding of zelfs een naam.

Er zijn vier soorten intellectuele eigendomsrechten en beschermingen:
- Copyright
- Octrooien
- Handelsmerken
- Handelsgeheimen

Meer informatie vind je op de website van Your Europe.

Copyright, Publiek domein, Sampling en Fair use
Tegenwoordig is bijna iedereen een schepper, iemand die iets creeert. Het is daarom van belang om op de hoogte zijn van het auteursrecht. Maar ook is het van belang om op de juiste manieren origineel werk op verantwoorde wijze te gebruiken (=fair use). Dit betekent dat wanneer je creëert, je credits moet geven waar credits verschuldigd zijn. En credits behoor je te krijgen voor je originele werk!

Als je de leeractiviteiten doet, dan kun je de volgende Badges verdienen: De Op Waarde Schatter en De Recht Beschermer.

Resources

 • Waardepropositiecanvas

Get activity badge

DE OP WAARDE SCHATTER Get this badge

De eigenaar van deze waarde badge:
 • Erkend de waarde van ideeën
 • Deelt en beschermd ideeën
 • 
  De houder van deze badge heeft zelfstandig en in samenwerking gewerkt aan de vaardigheid 'Ideeën waarderen' deze badge sluit aan bij het leergebied Ideeën en Kansen (basisniveau) van Entrecomp, het European Entrepreneurial Competence framework om het ondernemersvermogen van Europese burgers en organisaties te verbeteren
  • Laat zien hoe verschillende groepen, zoals bedrijven en instellingen, waarde creëren in de doelgroep en omgeving.
  
  Hoe de houder van deze badge aan deze vaardigheden heeft gewerkt, is te zien aan de bewijzen in de badgetaken. Een coach heeft de voltooide taken beoordeeld.
  
  
  Tasks
  Task no.1
  Evidence verified by: one activity organiser
  Stap 1:
  Identificeer één groot bedrijf en verken welke voordelen zij voor de doelgroep opleveren. Het levert waarschijnlijk werkgelegenheid op, maar wat nog meer?
  
  Stap 2: Net als bij stap 1, maar identificeer deze keer één klein tot middelgroot bedrijf en onderzoek en deel welke voordelen dit voor de doelgroep oplevert.
  
  Stap 3: Wat is de derde sector of sociale onderneming? Wat moet deze uniek maken als bedrijfsmodel?
  
  Stap 4: Welke lokale partnerschappen en samenwerkingen kun je voor jouw doelgroep ontdekken? Misschien werken twee bedrijven samen om iets te leveren of werken een bedrijf en een sociale onderneming samen om een ​​dienst voor jouw doelgroep te realiseren. Misschien is er een groep mensen vrijwillig actief waarmee je samen kunt verbeteren?
  Je kunt de voordelen (waarden) identificeren met behulp van de Canvas sjabloon Waardepropositie.

  Badges
  2

  Skills

  EntreComp
  #Recognise the value of ideas
  EntreComp
  #Share and protect ideas
  Career and job readiness
  Added to playlist (1)
  Time to complete: 3 hours
  Share:

  Organisers

  Mazeli Consultants
  Breakthrough

  Used in playlists

  IDEEËN EN KANSEN
  Mazeli Consultants
  Badgecraft hosts this platform and develops it together with leading educational organisations. The European Union's programme Erasmus+ granted co-funding for building the first version of this platform. Contact support@badgecraft.eu.
  Platform
  Change to another language:
  Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union
  HomeMapActivitiesPlaylists