Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
7

Sustainable Development Goals Curacao

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Sustainable Development Goals Curacao

Συμμετοχή

Σχετικά

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.
De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder de vier landen van het  Koninkrijk der Nederlanden. Dus ook door Curaçao. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de acht Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat dus niet meer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst.  Bovendien zijn de SDG’s niet uitsluitend binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête MyWorld konden burgers stemmen op thema’s die zij belangrijk vonden, iets wat ten tijde van de Millenniumdoelen in het jaar 2000 technisch nog niet mogelijk was.

Een VN-werkgroep van zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

De SDG's zijn een universele oproep tot actie voor mens, planeet en welvaart; om een ​​einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart genieten.

Curacao heeft gekozen te focussen op 6 goals. In deze Learning Playlist vind je de 6 goals die op dit moment voor Curacao van belang zijn en die wij onder de aandacht willen brengen.
  • SDG1: Geen armoede
  • SDG3: Goede gezondheid en welzijn
  • SDG4: Kwaliteitsonderwijs
  • SDG7: Betaalbare en duurzamen energie
  • SDG8: Waardig werk en economische groei
  • SDG14: Leven in het water
In iedere activiteit in deze Learning Playlist vind je meer informatie over de bovenstaande SDG's. Bij iedere activiteit kun je een Open Badge verdienen. Een Open Badge is een digitaal mini-certificaat die je kunt toevoegen aan je CV.


In de onderstaande Open Badge zitten 4 taken, maak deze taken en verdien de Learning Playlist Badge.
Opdracht 1. Zoek de betekenis van elk van de zes Curaçao SDG's op.
Opdracht 2. Welke drie van deze 6 goals zijn voor jou het belangrijkst en waarom?
Opdracht 3. Welke tips heb je om  jouw top drie goals te helpen bereiken.
Opdracht 4. Wil je in de toekomst meedenken en/of meewerken aan je top drie goals, vul dan dit formulier in.

Ga nu naar de badge en start met verdienen!

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
SDG1: No poverty
Υποχρεωτικό
Άγνωστη διάρκεια
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

LIFECOMP
#Growth mindset
Δραστηριότητες: 6
Ξεκίνησε: 11
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Curaçao Innovation & Technology Institute (CITI)
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists