Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
6

IDEAS AND OPPORTUNITIES

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματαΥποστήριξη

IDEAS AND OPPORTUNITIES

Συμμετοχή

Σχετικά

Entrepreneurial people
Entrepreneurial people are very important for society, business, formal education, and many other fields. Why? Because they show initiative, have the necessary courage, make decisions, and show responsibility.
Entrepreneurial types see opportunities and don't like to keep things the way they used to be when that doesn't work.
  • They draw their own plan and act accordingly.
  • Are well informed about relevant developments in the environment and use this knowledge effectively.
  • Has an eye for the effects of (own) decision-making.
  • Wants to continuously get the best out of him/herself and their projects and initiatives.
  • Can gain acceptance or agreement from others for his own point of view through argumentation, personal ascendancy and tact.
  • Identifies and investigates the wishes and needs of others and acts accordingly
  • Views situations from different angles and thinks outside the box.
  • Knows how to combine things, and makes connections
  • Consults others/experts and knows how to involve them through networking

Definition of entrepreneurship: ‘the ability to turn ideas into action that generate value for someone other than oneself.’* Therefore we have developed 3 learning playlists: ‘Ideas and opportunities’, ‘Resources’ and ‘Into Action’. These are the 3 areas where you show the ability to transform ideas and opportunities into action by mobilising resources. These resources can be personal (namely, self-awareness and self-efficacy, motivation and persever-ance), material (for instance, production means and financial resources) or non-material (for instance, specific knowledge, skills and attitudes).*

Entrecomp (The Entrepreneurship Competence Framework) defines entrepreneurship as a transversal competence, which applies to all spheres of life: from nurturing personal development, to actively participating in society, to (re)entering the job market as an employee or as a self-employed person, and also to starting up ventures (cultural, social or commercial). This competence model is used to define the Open Badges that you can earn during this learning playlist.

Why should you do this playlist
To understand how you can recognise and strengthen entrepreneurial traits and skills in yourself. And to be aware about how to take advantage of them.

Within this playlist you will work on the ability to identify and develop ideas and opportunities. 
Activity 1, Spotting Opportunities: You will practice how to use your imagination and abilities to identify opportunities for creating value. 
Activity 2, Creativity: Develop creative and purposeful ideas. 
Activity 3, Vision: Work towards your vision of the future. 
Activity 4, Valuing ideas: Make the most of ideas and opportunities. 
Activity 5, Thinking Ethically and sustainably: Assess the consequences and impact of ideas, opportunities and actions.

To know if this playlist is for you, you can complete the self-assessment to see which skills can be learned inside the different activities.

For each completed activity you can earn a micro-credential badge. When all steps are fulfilled you will earn the Playlist Ideas and Opportunities Badge.

Good luck and have fun!

There are two other playlist where you can learn and show how to be entrepreneurial: 

* Entrecomp: The Entrepreneurship Competence Framework, JCR Science for policy report, 2016, page 10

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
SPOTTING OPPORTUNITIES
Υποχρεωτικό
3 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

EntreComp
#Design value
EntreComp
#Be accountable
EntreComp
#Guide action
EntreComp
#Analyse the context
EntreComp
#Be innovative
EntreComp
#Define problems
EntreComp
#Be curious and open
EntreComp
#Think sustainably
EntreComp
#Assess impact
EntreComp
#Behave ethically
EntreComp
#Recognise the value of ideas
EntreComp
#Imagine
EntreComp
#Identify, create and seize opportunities
EntreComp
#Focus on challenges
EntreComp
#Uncover needs
EntreComp
#Share and protect ideas
EntreComp
#Develop ideas
EntreComp
#Think strategically
Δραστηριότητες: 5
Ξεκίνησε: 8
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 15 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Curacao Island of Learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists